text de dat mai departe

Ceea ce veţi citi după cum urmează nu-mi aparţine, ci este cules (nu prin viu grai precum Mioriţa, ci de prin Blogosferă prin virtual-grai).

Ce-am comentat şi ce-am considerat pe marginea celor aflate din acest text va fi publicat într-un post viitor. Deocamdată cetiţi şi bucuraţi-vă pentru 5 minute că suntem poporul ales.

Totuşi nu mă pot abţine să nu comentez ceva sarcastic, sper să mă iertaţi: CE TARE-I POZA CU ZAMOLXE! De unde-aţi luat-o? Din isvuarele istorice ale patriei? Culmea lucru: că dacii nu ştiau să scrie, dar cunoştinţe de Photoshop aveau!

DACIA HIPERBOREANĂ !

Posted on august 16, 2008 by Zamolxe (gasit pe blogul lui sfinx667, la adresa: http://sfinx667.wordpress.com/2008/08/16/dacia-heperboreana/#comment-5082

Dacia hiperboreană

Hiperboreea… o legendă, un ţinut fabulos, despre care vorbesc miturile Greciei antice. O civilizaţie străveche care continuă să fascineze… un spaţiu care, ca şi Atlantida, este mutat după voie, fără sprijin mitologic sau istoric, în diferite locaţii care mai de care mai năstruşnice. Respectivii domni ar face bine să mai arunce ochii peste relatările antichităţii pentru a vedea ce mărturii există despre această ţară. Majoritatea istoricilor moderni, după „cercetări laborioase”, sunt de acord ca Hiperboreea este plasată undeva în zona Polului Nord, sau oricum dincolo de paralela de 65° latitudine nordică. Tot ce se poate ….numai că la Polul Nord nu este sol fertil şi nici nu se fac două recolte pe an, cum spuneau Hekateu şi Diodor din Sicilia!

Plasarea Hiperboreei în Extremul Nord nu este decât o interpretare forţată a mitologiei greceşti şi nu se bazează pe nici un fel de documente istorice! S-a încercat, de asemenea, „implantarea” Hiperboreei în Arhipelagul Britanic sau în Islanda urmând ramura celtică a europenilor care se presupune a fi descendenţi ai hiperboreenilor. Interesant dar neconform cu realitatea deoarece celţii au apărut cam târziu pe firmamentul istoriei pentru ai cataloga popor direct „scoborâtor” din hiperboreeni!

Datorită multitudinii de teorii emise de-a lungul timpului cu referire la amplasamentul geografic al Hiperboreei şi al hiperboreenilor mă simt îndreptăţit sa întreb: Prin această strămutare a Hiperboreei, după opiniile unuia sau a altuia dintre cercetători, nu se încearcă de fapt a se ascunde regiunea geografică în care era plasat acest tărâm mitic, cu adevărat? Nu se încearcă manipularea mentala prin ignorarea izvoarelor antice şi publicarea a cat mai multor teorii cu privire la ipotetica localizare geografică a Hiperboreii? şi asta in pofida faptului ca autorii antici sunt unanim de acord asupra locului unde se afla această Hiperboreea! Nu cumva se mizează pe faptul că atunci când dă de o ştire de genul „Hiperboreea era la Polul Nord ”, cititorul neavizat uită să-i mai consulte pe cei care au vorbit de ea în cunoştinţă de cauză şi citeşte uimit noua teorie, unii chiar întrebându-se „cum de nu m-am gândit la asta?”! Şi iaca cum curiosul nostru, nu mai poate găsi adevărul prin hăţişul de ipoteze care mai de care mai atrăgătoare şi uneori chiar „probate” istoric

Eu sunt ardelean ! Ştiţi cum sunt ardelenii? Stau strâmb şi judecă drept şi pe îndelete. Aşa făcând lucrurile, am ajuns la concluzia că toate aceste teorii sunt falsuri grosolane, fondate doar pe imaginaţie, cu suport material ioc! Am luat (tot pe îndelete), mărturiile antice la puricat şi s-a ivit cu totul altceva şi în altă parte….nu-i la Polul Nord ! V-am înnebunit cu dovezile ? Vi le prezint şi dumneavoastră ca să vă convingeţi singuri!

Puţină ordine prin …Hiperboreea!

Pe lângă istoricii „profesionişti” ai Occidentului, care plasează Hiperboreea după bunul lor plac, mutând-o ba în Islanda, ba în Groenlanda, ba în Arhipelagul Britanic există şi unii autori mai „modeşti” să spunem, dar care marcaţi de bun simt, nu fabulează ci consultă izvoarele istorice şi îsi formulează concluziile în conformitate cu acestea. Între aceştia menţionăm o pleiadă de autori precum Nicolae Densuşianu, Vasile Lovinescu, Mioara Căluşiţa Alecu şi…Rene Guenon, din operele cărora ne-am inspirat în prezentul studiu.

Nicolae Densuşianu demonstrează cu lux de amănunte unde se afla această mult discutată Hiperboreea, în lucrarea sa de excepţie „Dacia Preistorică”, în care acordă un spaţiu destul de larg hiperboreenilor. El demonstrează cu probe în regulă, că Hiperboreea anticilor nu era alta decât Dacia, care era centrul cultului apolinic, aici aflându-se insula cea sfântă a lui Apollo şi a lui Ahile.

Vasile Lovinescu demonstrează de asemenea cu „acte în regula „ că Hiperboreea era Dacia în studiul său „Dacia Hiperboreană”, încheiat în 1936 şi publicat în foileton în revista franceză Etudes Traditionnelles. Studiul va apărea ca volum abia după război, mai întâi în limba italiană, apoi în limba franceză si abia apoi în limba română. Curios nu, ce interes avem noi pentru istoria naţională ?!. Să nu uităm că studiul lui Lovinescu va apărea în limba română abia în 1994!

Mioara Căluşiţa Alecu vine şi ea cu date noi şi stupefiante dar fondate istoric nu fabulând precum occidentalii. Ea ne demonstrează că celebra Tula, din hiperboreea, pământul cel mai nordic cunoscut de greci, nu era alta decât actuala Tulcea, oraş din Delta Dunării.

Există totuşi şi occidentali de bun simţ.Unul dintre ei, Rene Guenon, în corespondenţa lui cu Vasile Lovinescu, afirmă, după ce studiază materialul trimis de acesta din urmă, că Dacia ar putea fi centrul tradiţiei hiperboreene „trebuie să vă spun (lui Lovinescu –n.n) că ideea că Dacia a fost una din etapele centrului tradiţiei hiperboreene, pentru o anumită epocă, nu mi se pare deloc neverosimilă; dificultatea ar fi aceea de a preciza perioada la care s-ar putea raporta” iar în alt loc acelaşi autor se pronunţă textual „tradiţia dacică ar reprezenta în orice caz o continuare a tradiţiei hiperboreene sub o formă mult mai pură decât cea a celţilor” (sâc!)

Mărturii istorice despre Hiperboreea

Mărturiile anticilor ne dau de înţeles că dacii erau hiperboreeni şi locuiau în Hiperboreea.

Astfel Pindar, în Olimpicele sale, ne vorbeşte despre Apollo care după ce a terminat de construit zidurile Troiei s-a întors în patria sa natala de la Istru, la hiperboreeni (VIII,47); or în toate tradiţiile antice, Istrul desemna Dunărea, ceea ce demonstrează două lucruri deosebit de importante:

1) – Apollo – zeul luminii solare, era de origine traco – dacică ;

2) – fapt si mai important – traco-dacii de la Dunăre au fost constructorii vestitei cetăţi Troia. (în acest sens pledează şi descoperirile arheologice care atestă că piesele ceramice descoprite în stratul Troia VII, sunt identice cu cultura dacică Cucuteni cu centrul de iradiere în Moldova).

Tot aici, trebuie să îl menţionăm şi pe Clement din Alexandria, care făcând referire la marele preot dac Zamolxe, spunea că este hiperboreu (Stromata,IX.213). Concluzia care se impune este că şi marele zeu Zamolxe, era tot hiperborean iar adoraţia de care avea parte ca zeu naţional, este o mărturie convingătoare că locuitorii din nordul Dunării erau hiperboreii, iar ţara lor era Hiperboreea.

Stabon confirma localizarea geografică a Hiperboreenilor şi a ţării lor, spunând că primii care au descris geografic părţile cunoscute ale lumii străvechi i-au plasat deasupra Pontului Euxin (Marea Neagra) si in nordul Istrului (Dunărea) (Geografia XI.62)

Alte scrieri antice ne spun că hiperboreenii sunt tot una cu pelasgii care locuiau în nordul Traciei. „Hiperboreii sunt pelasgi, locuitori ai nordului Traciei” (Apolloniu Rhodiu).

De la Macrobius aflăm că nu doar Dunărea era un fluviu hiperborean ci şi Donul asiatic ( Comentar la Somnul lui Scipio,II.7). Aceasta este o mărturie în plus că habitatul pelasgo-dac nu se reducea doar la Dacia carpato-danubiano-pontică, ci se întindea până în Asia, unde izvoarele antice îi plasează pe massageţi în timpul antichităţii clasice.

De asemenea, Pliniu cel Bătrân ne spune ca poporul Arimphaeilor (arimi cum îi numea Nicolae Densuşianu), locuitor lângă Munţii Ripaei (Carpaţi), în Tracia, era de neam hiperboreu (Istoria Naturala,VI.7)

Avem mărturia lui Ovidiu, poetul roman exilat la Tomis (Constanţa), că este constrâns să-şi petreacă viaţa în stânga Pontului Euxin sub Axis Boreus (Tristele, IV,41-42); iar în alt loc acelaşi Ovidiu, ne vorbeşte despre Cardines Mundi sau axul boreal din ţara geţilor ( Tristele, II,19, 40, 45).

Marţial, adresându-se soldatului Marcellinus care pleca în expediţie în Dacia îi spune: „tu mergi acum să iei pe umerii tăi, cerul Hiperborean si stelele Polului getic” si tot Marţial numeşte triumful lui Domiţian asupra geţilor ”Hiperboreus Triumphus” ( Epigrame, VIII,78).

Vergilius scria despre Orfeu care „singuratic, cutreiera gheţurile hiperboreene… şi câmpiile niciodată fără zăpada din jurul munţilor Ripaei (Carpaţi)” (Georgicele, Iv,5,5 17)

Având în vedere doar aceste mărturii ale autorilor antici vedem că localizarea geografică a Hiperboreei nu e la paralela de 69° latitudine nordică ci cea de 45°, latitudine nordică, la care se afla în antichitate Dacia şi la care se află actualmente România!

Hiperboreea lui Apollo era…Dacia

După legendele antice, Hiperboreea era localizată dincolo de punctul de unde suflă vântul de nord, Boreas. Să analizam un pic această afirmaţie mitică.

Zeii grecilor, nu trăiau prea departe de tara acestora.. Ei sălăşluiau in Dacia, tara din care plecaseră de fapt, aheii spre Elada ( actuala Grecie). Acolo, la nord de Istru, trăiseră titanii şi tot acolo, vestitele amazoanele aveau o ţară în care conduceau numai femeile. Tot de peste Istru sufla şi vântul de nord- Boreas, care trecea peste Marea Neagră, străbătea strâmtorile Bosfor şi Dardanele, ajungând în Grecia!

„La nord de Tracia”, scrie Herodot, „ce fel de oameni locuiesc, nimeni nu poate să ştie; atât însă se pare că dincolo de Istru există pământ nelocuit şi infinit” .

Toate aceasta ne arată că limita orizontului geografic al grecilor antici, se întindea doar până la Dunăre (Istru)

De altfel şi respectabilul istoric Arthur Weigall este de aceeaşi părere când referindu-se la expediţia lui Alexandru Macedon la Dunăre, spune: „Era aventură îndrăzneaţă, care ar fi putut prea bine pune capăt carierei sale (a lui Alexandru Macedon –n.n) încă de la început … (expediţia –n.n) fusese întreprinsă în mare parte pentru a putea afirma că el traversase marele fluviu care fusese ca o barieră pentru aventurile septentrionale ale lui Filip şi formase linia admisă între lumea cunoscută a grecilor şi nordul necunoscut. Alexandru însuşi, considera acest fapt ca fiind de mare importanţă, căci pe ţărmul marelui fluviu (Istru/ Danubius/Dunărea – n.n) el celebră un impresionant serviciu religios, oferind sacrificii lui Zeus, Herakles şi divinităţii Dunării”

Legendele cele sacre ale antichităţii clasice plasau patria lui Apollo în Hiperboreea(Aristotel chiar numindu-l Apollo-hiperboreu). Tot în Hiperboreea se născuse şi mama sa Latona/Leto/Letea, pe o insula vestită în toată antichitatea pentru cultul ei închinat lui Apollo. Această insulă se numea Leuke (Albă) actuala Insulă a Şerpilor din dreptul vărsării Dunării în Marea Neagră. Pe această insulă se afla cel mai mare şi mai vestit templu a lui Apollo din toată antichitatea despre care vorbeşte Hecateu Abderita

Tot de hiperboreeni se leagă si istoria înfiinţării templului apolinic de la Delos precum si a celui din Delphi

Că centrul cultului apolinic se afla în Hiperboreea dacică, ne-o dovedeşte şi faptul că cei mai cunoscuţi profeţi apolinici Olen şi Abaris erau hiperboreeni. Olen a fost conducătorul hiperboreenilor care au fundat templul lui Apollo din Delphi precum şi primul poet hieratic al Greciei, unde la dus apostolatul său pentru credinţa apolinică. El a compus mai multe imnuri sacre în onoarea lui Apollo, în care amintea şi despre hiperboreenii care mergeau în pelerinaj la Delos însoţind femeile pioase care erau închinate templului de acolo. Tot lui i se atribuie şi înfiinţarea hexametrului (ritm de vers)

Abaris, alt profet apolinic din părţile Hiperboreei, a stârnit o adevărată senzaţie în rândurile grecilor prin viaţa frugală şi prin dreptatea-i caracteristică. Numai că aceste două caracteristici sunt aplicabile şi anahoreţilor geto-daci, acelor ktistai şi capnobatai despre care vorbeşte Strabon care duceau o viaţă de meditaţie şi apropiere de Zeu. În ceea ce priveşte dreptatea, aceasta este trăsătura de bază prin care Herodot îi desparte pe daci de ceilalţi traci. El spune: ”dacii sunt cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”. Acest Abaris, călătorind prin ţinuturile Greciei în timpul apostolatului său pentru întărirea credinţei apolinice introdusă de Olen, arăta tuturor o săgeată de aur despre care zicea că e simbolul lui Apollo. Este foarte interesant de ştiut că dacii vedeau săgeata ca pe un simbol zamolxian, prin urmare Apollo şi Zamolxe par a fi unul şi acelaşi zeu. În sprijinul acestei ipoteze, pledează şi epitetul de „hiperboreu” atribuit atât lui Zamolxe – după cum aflăm din scrierile lui Clement din Alexandria, cât şi lui Apollo – după cum aflăm din scrierile lui Aristotel.

Hiperboreea – polul spiritual al lumii

Polul getic, este o denumire asociată cu Hiperboreea în toate textele antice care se referă la acest subiect. El defineşte de fapt ideea de Centru al Lumii, ca pol spiritual, asemănător Insulei Fericiţilor din mitologia greaca, adică locul unde pământul este în stare să comunice cu cerul, de fapt un spaţiu mitico geografic, cosmic si teluric în acelaşi timp.

Sub acest aspect era percepută Hiperboreea de către grecii din epoca antichităţii clasice. De fapt, mărturia lui Pindar ne lămureşte în acest sens: ”nimeni, nici pe pământ, nici pe mare, nu putea descoperi calea minunată care duce spre ţinuturile hiperboreilor” (Piticele, X.29). Această mărturie ne spune şi altceva însă, ea mărturiseşte despre orizontul limitat al cunoştinţelor geografice elene; ceea ce se afla în nodul Dunării era pentru ei încă la începutul perioadei clasice un mister şi ţinea de geografia mitică nu de geografia reală.

Conform aceluiaşi Pindar, hiperboreenii erau o seminţie sfântă, scutită de boli şi bătrâneţe, care nu cunoşteau războiul (insă, îl vor învăţa mai târziu devenind unii dintre cei mai aprigi luptători ai antichităţii).

Prin urmare, Pindar şi nu numai el, ne descoperă o Dacie/Hiperboreea, mistică în care oameni duceau un trai paradisiac de început de timp, de epocă de aur a omenirii

„Pe-un picior de plai

Pe-o gură de rai…”

. Mioriţa noastră nu ne induce în eroare! Această baladă a geniului popular, fie ea antică, fie medievală, valorifică o tradiţie foarte veche confom căreia Dacia/Hiperboreea era un ţinut paradisiac, plaiul teluric devenind în ordinea lucrurilor sacre, gură de rai.

Aş dori sa mai menţionez că Medicii lui Zamolxe erau renumiţi în toată lumea antică şi mai pricepuţi decât grecii în tratarea diferitelor afecţiuni cum ne spune Platon: „Văzând că Harmide e de aceeaşi părere cu mine prinsei inimă, îmi regăsii încrederea în mine, puţin câte puţin, mă înflăcărai şi îi zisei: tot aşa şi cu descântecul acesta, Harmide: l-am învăţat în oaste de la un doctor thrac, unul din ucenicii lui Zamolxe, despre care se spune că au puterea să te facă nemuritor. Acest trac spunea că doctorii greci au mare dreptate să facă observaţia de care pomenii. Dar, adăugă el, Zamolxe, regele nostru , care este zeu, spune că precum nu se cade să încercăm a vindeca ochii fără să ne ocupăm de cap, ori capul fără trup, tot astfel nu se cade a încerca să vindecăm trupul fără să vedem de suflet, şi că tocmai din pricina asta sunt multe boli la care nu se pricep doctorii greci, fiindcă nu cunosc întregul de care ar trebui să se îngrijească. Căci dacă acesta ar merge rău,, este peste putinţă ca partea să meargă bine” (Charmides)

La acesta adăugăm şi faptul că aproape toţi marii învăţaţi ai Greciei antice au fost iniţiaţi în Tracia cei mai cunoscuţi fiind Aristotel şi Pitagora!

Închei afirmându-mi credinţa că Dacia a fost într-o vreme, pierdută pentru noi în negurile istoriei, centrul spiritual şi cultural (civilizator) al lumii vechi. Dacă am privi cu luare aminte trecutul, şi astfel să învăţam din el, credinţa mea este că am putea redeveni ceea ce am fost cândva. Numai că asta se poate doar prin revenirea la valorile fundamentale ale neamului nostru, nu prin adoptarea docilă a „normelor” europene sau americane care ne fură ochii în fiecare zi !

Zamolxe

__________________________________

Bibliografie:

1. Nicolae Densuşianu, Dacia Preistorică, Ed Arhetip, Bucureşti, 202

2. Alexandru Doboş, Dacia contra Antichrist, ed. Obiectiv, Craiova, 2004

3. Eugen Delcea, Secretele Terrei.Istoria începe în Carpaţi, Ed Obiectiv, Craiova 2002

4. ***** Oriensis,Ed Aion, Oradea, 2006

5. Mioara Căluşiţa Alecu, Înţelepciune Străbună, Ed Miracol, 2002

Anunțuri
text de dat mai departe

18 gânduri despre &8222;text de dat mai departe&8221;

 1. zamolxe zice:

  e tare poza asa-i… mie nu-mi place e doar un marepreot dac asa cumn e descris în izvoarele mult dispretiute de dvs… nu suntem un popor, nu neaparat ales dar unul care candva a fost cineva… dvs nu meritati sa faceti parte din el… pentru ca stramosii care au luptat sa nu plecam fruntea plang când asemenea picioare le calca osemintele….avem legende mult mai vechi ca biblia domnisoara mai vechi si ca vedele…. dacă binevoiti a le distruge în cinci minute…. va multumesc:D

 2. adina hutanu zice:

  N-am cu isvuarele nimic, admir existenta lor precum si faptul ca le-ati gasit. ce merit eu sau nu merit imi va spune Mai-Marele in Ziua cu Pricina (cu J mare de Apoi.
  Ceea ce voiam sa spun e doar ca (repet): toate natiile au origine divina. Atat.
  Despre osemintele pe care pasim, as avea si eu de spus multe lucruri. Politica hiperboreeana (sau hiperboreica?) e filo-americana in zilele noastre, ceea ce probabil ar face ca toti stramosii sa se dezvarta la infinit pe sub pietrele pe care calcam.
  Nu duc lipsa de respect pentru lucrurile si non-lucrurile strabunilor, mai ales cand vine vorba despre cele sacre.
  SIMPLU fapt este doar acela ca mi se pare inutil sa ne mandrim ACUM cu meritele celor din pamant. Mai bine ne-am uita ce-am facut cu toata Spiritualitatea de la ei legendar mostenita. Unde-i azi?
  Bine spus, in LEGENDE.
  Legende au toate popoarele, eschimosii, beduinii, toate rasele si culorile. Toti au legende ancestrale. De ce noi am fi mai prejos?
  Dar de ce am fi mai presus?

 3. zamolxe zice:

  cu atat mai mult adina hutanu
  pentru ca-i americana trebuie combatuta.. pentru ca vazusi si tu că adevaru-i altu… io mi-s istoric de meserie si stii cu ce suntem mai presus cu persistemnta si continuitatea.. asta-i un mister la care poate raspunde numai divinitatea
  ne-am păstrat toate tradiţiile si legendele am ramas natiune daca într-o mare de slavi, le stam la multi în ochi pentru asta.. nu vreau sa te conving da mai documenteaza-te si tu
  iar biblia în care credem noi nu-i a noastra,, e a evreilor.. doar noul testament e al nostru osa vezi si de ce daca mergi pe bolg sa citesti Isus Marele Initit din Dacia

 4. adina hutanu zice:

  Pai si eu impartasesc aceleasi convingeri, le impartasesc colegilor italieni, care nu pricep cum se intampla ca noi sa mai avem inca sapte declinari si celebrul „or” din fostul „orum” de la Genitivul latin, pe care italienii contemporani l-au inlocuit cu prepozitii declinabile in loc sa mai atinga substantivele si sa le modifice in functie de caz.
  Se mira si ei, ma mir si eu, suntem un neam de mirati cu totii. Ma uit in jur si ma supar din cauza ca in tara asta atat de faina vad ceea ce se vede.
  Continuitatea noastra e misterioasa, mai ales in conditiile in care am devenit (generatie de generatie) tot mai dobitoci si mai dezinteresati, mai blazati, mai ignoranti.
  De ASTA ma supar eu si de ASTA cred ca nu meritam sa de tragem din cine ne tragem. In nici un caz nu ma gandeam sa minimalizez originile si importanta lor.
  Clar imi este ceea ce se desprinde din zicatoarea: unde dai si unde crapa! cam asta am patit eu, sper sa repar cumva.
  Eu nu scot textul dv de aici, pentru ca e prima oara cand am citit ceva similar, e foarte interesant. Voi corecta autorul (trecusem la link adresa blogului in care l-am gasit, si anume cea a lui sfinx667).
  Noapte buna, va multumesc ca ati revenit pe aici.

 5. sfinx667 zice:

  Draga Adina,
  m-as bucura sa revi pe Sfinx, cred ca micile neintelegeri au fost limpezite, esti binevenita :)
  La categoria ” oaspeti ” scrie Zamolxe, cum ai observat, si credema e cel mai avizat dintre noi toti :)
  Sper sa colaboram pe viitor si sa depasim …
  Noapte buna si liniste sufleteasca iti doresc :)
  calde imbratisari :)
  Sibilla

 6. adina hutanu zice:

  multumesc pentru intoarcere! La multi ani si din partea mea! (am vazut pe blogul Sfinxului urarea)

 7. Daca lumea actuala nu considera impotant sa-ti cunosti trecutul istoric,sa o facem din pura curiozitate umana !
  Intamplator am intrat in problema originii limbii romane si dupa zece ani de studiu zilnic am finalizat cartea Romanian,the first language of Europe,dupa ce am constatat ca oficalii romani nu sunt interesati nici cu spatele de cartea Romana,limba vechii Europe.
  Desi pare o aberatie exista niste argumente solide in sprijinul acestor teme ce nu pot fi evaluate corect fara a citi cu atentie textul de aproximativ 200 de pagini.
  Limba romana insasi este o arhiva nepretuita de istorie,de nebanuit.
  Latinitatea limbii romane este mai veche decat Roma cu 1000 de ani,pentru ca sanscrita contine cuvintele originale romanesti,inclusiv cele „slavone”.
  Lumea vorbea si in neolitic.
  Romana Onomatopeica este mai veche de neolitic.
  Curios ca unii romani nu cred ceea ce eu demonstrez,asa cum ardeleanul nu crede ca o girafa poate avea un gat asa de lung.Eu sunt tot ardelean,nascut la Rusii-Munti(de fapt Rau si Munti).Cu respect.

 8. zamolxe zice:

  d-le Cuesdean!
  io personal va mulţimesc pentru efortu dvs…. Romana ,limba vechii Europe demonstreaza multe
  Şi eu ma ocup de cercetarea istoriei stravechi a neamului pe toate „căile de acces” de la mitologie la arheologie şi limbă
  Şi în fond ce ne intereseaza pe noi că guvernul nu-i interesat, când oamenii or să stie prin efortul nostru cine suntem şi care ni-s radacile atunci n-o sa-i mai intereseze de guvern şi poate s-or trezi să aleagă un guvern mai altfel, nu neaparat mai bun.
  Pana atunci însă toate bune si spor în toate alea ale cercetării şi nu numai:)
  Daca sunteti de acord mi-ar place sa păstram legătura:)

 9. adina hutanu zice:

  va sustin moral (pentru ca nu am alte metode) in cercetarile dumneavoastra… as vrea sa inteleg cum i-am putea face sa devina interesati si pe oamenii de rand, care deocamdata sunt ignoranti in aceasta privinta, la fel ca si guvernul…

Comentariile nu sunt permise.